Disclaimer

Deze website en de daarop beschikbare gegevensbank zijn bestemd voor het verstrekken van informatie. De informatie is met uiterste zorg samengesteld door de leden en het secretariaat van CESNI. Hoewel CESNI deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website en de bijbehorende gegevensbank geen rechten ontleend worden. Deze gegevens zijn niet uitputtend, vooral met betrekking tot de fabrikanten en verkopers van apparatuur en uitrustingen. Deze lijsten mogen niet worden gebruikt voor reclame- of commerciële doeleinden.

CESNI en bijgevolg de CCR kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website en de daarop beschikbare gegevensbank in geval van directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten of tekortkomingen in deze gegevensbank.

De gegevensbank kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.